Meny
Meny

Välkommen till en unik arbetsplats

Vi har supermoderna truckar och enorma containerkranar, men om vi inte har kompetent personal kan vi stänga ner vår hamn.
Helsingborgs Hamn är en unik och spännande arbetsplats. Idag är vi drygt 230 personer som var och en bidrar med sin kompetens.
Enkelt beskrivet bygger vi vår verksamhet på åtta avdelningar, alla viktiga kuggar i maskineriet vi kallar Team Hamnen. 

Kanske bör du också bli en av oss?

Hamnen bygger på ett stort teamwork

Hamnen arbetar som ett stort lag. Vi är individer som måste samspela, stationerade på avdelningar som måste samplanera, olika yrkesgrupper som måste förstå och respektera varandras roller och uppgifter. Och det på en spelplan som är gigantisk.

Om ledning och styrelse drar upp riktlinjerna för hur verksamheten ska drivas de kommande åren, så är det marknads– och försäljningsavdelningen som ska formulera detta till erbjudanden till kunderna. Det är sin tur stuveriet som ska se till att det konkreta arbetet med lossning och lastning för kundernas räkning sker i tid och enligt avtal. Men det är ett arbete de inte gör utan hjälp från tekniska avdelningen. Och de som håller ett övergripande öga på allt är SMAK, administrationen och personalavdelningen.

Om du tycker att det här låter som ett ganska självklart upplägg, som vilket företag som helst, så lägg till själva hamnområdet. Hamnens yta består av ett landområde på 818 049 kvm och ett vattenområde på 673 600 kvm. Den totala kajlängden är 3 430 meter. Det är med andra ord inte bara att gå till kollegan man vill prata med, knacka på dörrposten och sedan småsnacka lite. Det krävs en omfattande planering, erfarenhet och att varje enskild medarbetare kan sitt jobb och att varje enskilt arbetsmoment ”kuggar” i med nästa.

Det här gör vi bra i Hamnen. Vi vet genom löpande kundundersökningar att våra kunder är nöjda med de tjänster och service vi ger dem. Vi berömmer inte någon särskild avdelning och inte någon särskild person. Men vi berömmer gärna Team Hamnen – vi drygt 230 medarbetare som ser till att hålla maskineriet vid liv och stå till våra kunders förfogande. Dygnet runt, året runt.

En eftertraktad arbetsplats

Den som trivs på jobbet har ett högre engagemang och en högre produktivitet. Alla medarbetare är ambassadörer för Helsingborgs Hamn och tillsammans bygger vi bilden av vår hamn. Både gentemot varandra men även mot kunder, samarbetspartners, familj och vänner.
En sund företagskultur med värderingar som känns naturliga och självklara för alla oavsett roll i hamnen lägger grunden för ett väl fungerade företag. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och med goda resultat skapas möjligheter för fortsatta investeringar i personal och infrastruktur.

Vi är drygt 230 anställda som ansvarar för en årlig godshantering på cirka 7 miljoner ton.
Vi står till tjänst dygnet runt, alla dagar. Helsingborgs Hamn ligger i en expansiv del av Norden och fungerar som en knutpunkt för järnvägstrafik och lastbilstrafik längs E4 och E6. Vårt läge gör oss till en av Sveriges mest anlitade hamnar. Sundet utanför Helsingborg är ett av världens mest trafikerade och vi tar hand om sjötransporter från hela världen.

En inblick i vår vardag

Träffa vår ledningsgrupp

Bart Steijaert
VD
Iréne Olsson
VD-assistent
Henric Halvorsen
Chef Hamn & Terminaldrift
Thomas Pålsson
Logistikchef
Nicklas Romell
Chef Försäljning- & Marknad
Per Björnson
Chef Affärsstöd
Göran K Johansson
Ekonomichef
Mats Holmberg
Teknisk chef
Bart Steijaert
VD
Iréne Olsson
VD-assistent
Henric Halvorsen
Chef Hamn & Terminaldrift
Thomas Pålsson
Logistikchef
Nicklas Romell
Chef Försäljning- & Marknad
Per Björnson
Chef Affärsstöd
Göran K Johansson
Ekonomichef
Mats Holmberg
Teknisk chef

Intresserad?

Vill du veta mer om vilka jobb och möjligheter som finns hos oss?
Kontakta Per Björnson, vår tillförordnande personalchef:
per.bjornson@port.helsingborg.se

  • PENSION
    Alla anställda i Helsingborgs Hamn tjänar in till sin pension. Det finns olika typer av pensionssystem beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Idag finns det två olika instanser som företaget rapporterar in till. Det ena är FORA det andra är Collectum.
  • FÖRMÅNER
    Som arbetstagare i Helsingborgs Hamn AB erbjuds du en mängd olika förmåner. Vi är mån om vår personals hälsa och bidrar aktivt till olika former av friskvård genom friskvårdsbidrag och ett mindre inrett gym på huvudkontoret. Du kan även få rabatter i utsedda företag i lokala handeln.